درباره ما

شکل یک تصویر
About Us
About Us
About Us
About Us
آموزش از راه دور

سایت آموزشی بنفشه سلمان

بنفشه سلمان پس از سالها آموزش ، مطالعه ، تحصیل و تحقیق در زمینه روش های ای اف تی، خود شناسی‌، خدا شناسی ،قوانین آفرینش‌ و روشهای پاکسازی ذهنی مانند هواوپونوپونو و ای اف تی و آموزش ورزشهای یوگا و پیلاتس و پس از طی نمودن مراحل پاکسازی جسم و ذهن ، هم اکنون به عنوان یک مربی‌ ،مدرس‌ و مشاور مهارتهای زندگی با انرژی مثبت خارق العاده ای آماده ارائه و آموزش و مشاوره در جلسات خصوصی و همینطور جلسات آموزشی در کلیه زمینه های مطرح شده می باشد و سعی‌ در ارائه راهکارهایی برای ریشه‌کن کردن مسائل مزمن روحی‌ و چگونگی‌ راه‌های دستیابی به آرامش برای همه افرادی که جویای رهایی از تمامی مسائل گذشته و ساختن آینده ای متفاوت ، در نهایت آرامش ، شادی و احساس رضایت می باشند همراهتان است.

  • مربیان خبره
  • دسترسی به طول عمر
  • آموزش از راه دور
  • خود توسعه
نمایش دوره ها
About Us
About Us
About Us
About Us