کودک درون

پاکسازی کودک درون به روش هواوپونوپونو

پاکسازی به روش هواوپونوپونو

هواوپونوپونو یکی از ابزارهای عالی برای پاکسازی
:
این روش مبتنی بر مسئولیت پذیری ۱۰۰٪ می باشد.
:
باید مسئولیت این را بپذیرید که خودتان مسوول هر اتفاقی هستید که در زندگی تان رخ می دهد و آن اتفاق از ذهن ،افکار و خاطرات گذشته شما نشات می گیرد و به دنبال حذف شرایط بیرونی نباشید.
:
هر شرایطی که اکنون با آن مواجه هستید همگی زاییده افکار و خاطراتی است که در لایه های عمیق ذهن تان حضور دارد.
هواوپونوپونو به معنی تصحیح اشتباه است،اشتباهی که خودمان ،پدر ،مادر و اطرافیان و یا حتی اجدادمان مرتکب شده اند و در خاطرات ما باقیست.

تکنیک های ضربه با EFT

تکنیک ای اف تی(ضربه تراپی)EFT

ای اف تی (Emotional Freedom Technique) یا ضربه تراپی و رها سازی احساسات،روشی است برای بازنمایی احساسات سرکوب شده و پرداختن به آنها. این روش درمانی، تا حدودی به طب سوزنی شبیه است، با این تفاوت که در EFT از ضربه دست جهت آزادسازی مسیرهای عصبی موجود در بدن استفاده میشود. ترکیب ضربات انگشتان به نقاط معینی از بدن و گفتن عبارات تاکیدی جهت آزادسازی احساسات، از نکات اصلی این تکنیک به شمار میرود.

یوگا و فواید آن

هدف یوگا خلق کردن یک هارمونی بین مغز، بدن و روح است.