دوره ها

شکل یک تصویر

نمایش 1-3 از 3 نتایج

99 هزارتومان
User Avatar

خودشناسی و خدا شناسی

بطور کلی، معرفت و شناخت یک موجود به حسب آن شی مورد شناخت، به دو صورت تحقق می یابد. یکی شناخت حضوری و دیگری شناخت حصولی.

129 هزارتومان
User Avatar

آموزش هواوپونوپونو

هواوپونوپونو یا هواپونوپونو (به انگلیسی: Ho’ponopono) روش پاک سازی درونی مبتنی بر بخشش، عشق و دگرگونی می‌باشد که متعلق به بومیان هاوایی است.

تکنیک های ضربه با EFT
99 هزارتومان
User Avatar

تکنیک ضربات EFT

«رهایی هیجانی» که به‌ اختصار «ای اف تی» (EFT) گفته می‌شود، نوعی درمان جایگزین برای رفع دردهای جسمی و پریشانی‌های احساسی است.