شرایط و ضوابط

شکل یک تصویر

این شرایط خدمات آخرین بار در تاریخ 13 خرداد 1399 به روز شد.

1. وب سایت ما

آدرس اصلی سایت: http://banafshesalman.com

2. داده هایی که به ما ارائه می دهید

بسته به نحوه استفاده از خدمات ، ممکن است ما داده های مختلفی را از یا درباره شما جمع آوری کنیم. در زیر چند مثال برای کمک به شما در درک بهتر داده های جمع آوری شده وجود دارد.